Amateurkunst

Voor amateurkunstenaars en kunstliefhebbers uit Papendrecht en omgeving organiseert de sectie Amateurkunst verschillende activiteiten.
Indien u zich laat registreren, wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de activiteiten.

U kunt hiertoe contact opnemen met de Stichting Culturele Raad Papendrecht.


EXPOSITIES

Aan amateurkunstenaars wordt op verschillende manieren gelegenheid geboden hun werk gedurende enkele maanden te exposeren.
Dit kan in de Papendrechtse bibliotheek en in zorgcentrum De Waalburcht. Ieder kwartaal worden nieuwe exposities ingericht. Voor een overzicht van de lopende exposities: KLIK HIER.

Met z'n allen

Jaarlijks is er een verzamelexpositie onder de noemer Met z'n allen in de Openbare Bibliotheek met zo´n vijftig deelnemers. Iedere kunstenaar kan hiervoor één eigen werk beschikbaar stellen.

In 2011 had Met z'n allen XI een bijzonder tintje. Twaalf van de geëxposeerde werken hebben als thema Gezicht op Dordrecht. Aanleiding is het plan van de St. Beeldenpark Drechtoever markeringspunten te plaatsen langs het Merwehoofd/Aviolandapad, vanwaar in vroeger eeuwen bekende schilders (zoals Adam Willaerts, Abraham van Calraet, Martinus Schouman en A.P. Schotel) hun Gezicht op Dordrecht hebben vereeuwigd.

De bijbehorende wedstrijd heeft drie winnaars opgeleverd. Hieronder deze winnaars en het oordeel van de jury. 

1e Prijs: Annejob Clements met “Gezicht op Dordrecht”

Motivatie van de jury: Het schilderij is heel expressief en direct in de materiaal hantering. Het sferische licht verbindt de lucht met het water en roept een mooie landschappelijk beleving op. Het architectonische middendeel vormt een mooie overgang tussen die twee elementen. Het schilderij is een mooie spontane  verbeelding van dit oer Hollandse landschap.

2e Prijs: Riek Kersbergen met “Gezicht op Dordrecht”

Motivatie van de jury: Dit werk heeft een heldere opbouw waarin het kleurgebruik de ruimtelijke werking versterkt. Het schilderij getuigt van een persoonlijke visie waarin de werkelijkheid in een krachtige vormentaal wordt weergegeven.

3e Prijs: Carel van den Anker met “Nieuw gezicht op Dordrecht”

Motivatie van de jury: Dit fotografisch realistische schilderij is in een fijnschilder techniek consequent en als een helder geheel op het doek gezet. Ook in de details verliest de maker het schilderkunstige element niet.

OPEN ATELIER

Elk jaar krijgen amateurkunstenaars de gelegenheid zich verder ontwikkelen in de (schilder)techniek waar ze op dat moment mee bezig zijn. Het gaat hier niet om een cursus! Zij doen dit gezamenlijk in een van de ruimten van de Volksuniversiteit te Papendrecht onder professionele begeleiding. Tot voor kort begeleidde Cor van Gulik het Open Atelier, vanaf 7 maart 2018 heeft Elly Snoeren het overgenomen. Elly geeft al jaren tekenles en is tevens tekentherapeut.

Het Open Atelier is in bedrijf op woensdagen van 13.30 tot 16.00 uur. Het volledige rooster voor 2022-2023 vindt u hier.
Het Open Atelier bevindt zich in een lokaal van de Volksuniversiteit, Vondellaan 158 in Papendrecht. De kosten bedragen € 3,00 per middag. Men moet hierbij wel zijn eigen materiaal meebrengen.
Nadere inlichtingen zijn te krijgen bij de secretaris van de Stichting Culturele Raad Papendrecht Wendy van der Hoeven (tel. 078-7706308) of per email: info@cultureleraadpapendrecht.nl
 
ATELIERBEZOEKEN

Jaarlijks worden een aantal beroepskunstenaars uit de regio benaderd met de vraag of zij hun atelier open willen stellen. Tegen een kleine vergoeding kunnen amateur-kunstenaars gedurende een ochtend of middag uitgebreid kennis maken met het werk van de betrokken kunstenaar en de technieken die daarbij worden toegepast.

ATELIERBEZOEK 2014

Op zaterdag 11 oktober 2014 brachten 13 amateurkunstenaars en kunstliefhebbers een door de sectie Amateurkunst georganiseerd bezoek aan het atelier van Gerreke van Veen aan de Vrieseweg 17 te Dordrecht.

Zij werden door Gerreke verwelkomd met koffie, thee en heerlijke zelfgebakken taart.
Gerreke heeft verteld over haar studies, hoe zij met keramiek te werk gaat, over de verschillende kleisoorten (waarvan wij een aantal hebben mogen voelen), het belang van overleg met opdrachtgevers, de afwerking, het bakken.
In haar galerie waren veel van haar werken te bekijken.

Alle bezoekers hebben erg genoten van deze middag bij een enthousiast vertellende Gerreke en krijgen bij het afscheid nog een zakje met informatie en een gelukshartje.

Gerreke’s website: www.ecru.nl

Online exposities

Ook op deze website kunnen amateur-kunstenaars hun werk presenteren. Hieronder vindt u de namen van diegenen die werk beschikbaar hebben gesteld. Door op een naam te klikken opent u een overzicht van een aantal werken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de Stichting Culturele Raad Papendrecht.