Na rijp beraad heeft de Culturele Raad Papendrecht (CRP) helaas besloten om per 1 januari 2024 te stoppen in de huidige vorm. De CRP zal voorlopig doorgaan als "slapende stichting". Dat wil zeggen dat de CRP voor het jaar 2024 geen subsidie heeft aangevraagd bij de gemeente Papendrecht. De reden hiervoor is een terugloop van vrijwilligers en inkrimping van het bestuur. Onderzocht wordt of de activiteiten zoals deze tot nu toe werden georganiseerd, op een of andere wijze kunnen worden gecontinueerd. Daarvoor hebben wij als CRP in gesprekken met de gemeente onze duidelijke voorkeur uitgesproken om die onder te brengen bij de Volksuniversiteit Papendrecht, inclusief de daarvoor benodigde secretariële ondersteuning die tot nu toe ambtelijk is verleend. Wij hopen binnen niet al te lange tijd van de gemeente meer duidelijkheid te krijgen.
Het maandelijkse Schrijverscafé en het al lang lopende Open Atelier zullen in ieder geval de eerste helft van 2024 op de gebruikelijke wijze voortgezet worden.

Vanwege de personele unie tussen de Culturele Raad en de Culturele Adviesraad (CAR), betekent dit dat het bestuur van de CAR (gelijk aan het bestuur van de CRP) per 1 januari 2024 om dezelfde redenen haar ontslag aanbiedt.

Wij bedanken de vele vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om gedurende een lange reeks van jaren een gevarieerd aanbod van culturele activiteiten te organiseren. En wij bedanken de vele Papendrechters, die hun weg naar die activiteiten wisten te vinden, voor hun aanwezigheid en hun waardering.

Tot slot ondersteunen wij van harte de wens om een heus multifunctioneel cultuurcentrum in Papendrecht te realiseren. Een plek waar altijd wel iets te doen en te vinden is op het gebied van cultuur en waar cultuurpartners elkaar heel snel weten te vinden onder één dak. Dat verdient onze mooie gemeente.

Cultuur is van onschatbare waarde en mag niet verloren gaan! Cultuur is als ademen: je mist het pas als het er niet meer is.

Met vriendelijke groet, 

Cuna Rupert-van Kervel                    Bas den Hartog
Voorzitter                                            Penningmeester

Emmeke Boot                                    Wens Rupert
Algemeen lid                                      Algemeen lid

Nieuws

Hans Verzijl overleden

30-10-2023

Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat Hans Verzijl, zeer gewaardeerd lid van de sectie Letteren, is overleden. Hans was zeer lange tijd verbonden aan de sectie Letteren.

Lees meer

Twee winnaars Groot Papendrechts Dictee

09-10-2023

Afgelopen vrijdagavond 6 oktober was het weer zover. De deelnemers aan het Groot Papendrechts Dictee bogen zich in het Denksportcentrum over het door meester Bert Lock eloquent voorgelezen dictee, dit jaar geschreven door Bianca Nederlof.

Lees meer

Meer nieuws

Activiteiten