Nieuws

VEERTIENDE GEDICHTEN-, VERHALEN-, EN SIXWORDSTORY-WEDSTRIJD GROOT SUCCES

Papendrecht 18-06-2018

Zowel binnen als buiten was het woensdagavond 13 juni een en al cultuur wat de klok sloeg. Buiten was op de Markt in Papendrecht de eerste dag van ‘Music, Art & Lemonade’ aan de gang, binnen in de plaatselijke bibliotheek vond de prijsuitreiking plaats van de voor de veertiende keer door de sectie Letteren van Stichting Culturele Raad Papendrecht georganiseerde gedichten- en verhalenwedstrijd.

Voor de tweede keer gebeurde dit in combinatie met de sixwordstory-wedstrijd. De avond begon met de door oud-onderwijzer Bert Lock verzorgde interactieve workshop ‘Rijmen’, waarin hij op een erg aanstekelijke manier verschillende dichtvormen voor het voetlicht bracht. Daarna las Bert het door juryvoorzitter Piet Kaptein gecomponeerde juryrapport voor en werd bekend wie van de aanwezige schrijvers en dichters in de prijzen waren gevallen. Bij de verhalenwedstrijd waren dat Fred van Os (1e), Els Jungerius (2e) en Ebo Blokzijl (3e). Bij de gedichtenwedstrijd Paul Ritchi (1e ), Nathalie Looij (2e) en Nelly Lausberg (3e). De winnaars van de sixwordstory-wedstrijd waren Bert de Coninck (1e), Wim Schut (2e) en Wim Ritmeester (3e). Na de laatste woorden ging iedereen – zowel winnaars als niet-winnaars – naar huis met het gevoel dat ze een bijzonder geslaagde avond hadden beleefd.  
 

EEN WEL HEEL BIJZONDERE ONTKNOPING

Papendrecht 04-06-2018

EEN WEL HEEL BIJZONDERE ONTKNOPING

De veertiende editie van de door de Culturele Raad Papendrecht in successie georganiseerde schrijfwedstrijd kent de ontknoping op 13 juni in de nieuwe behuizing van de plaatselijke bibliotheek aan Veerweg 135. De sessie zal dit keer een bijzondere invulling kennen, want de vroegere docent Bert Lock zal een korte les presenteren onder de titel van Hoe maak ik een gedicht?. Technieken en aandachtspunten zal hij daarbij de revue laten  passeren en hij lardeert zijn verhaal met tal van voorbeelden.

Bert Lock onderscheidde zich al meerdere malen als voorlezer bij de traditionele dicteewedstrijd van de CRP en als een van de onbetwiste prijswinnaars van de jaarlijkse schrijfwedstrijd. Zo vonden zijn ingestuurde gedichten niet alleen bij de juryleden gehoor, maar ook bij de ware liefhebbers van poëzie. Een immer terugkerend aspect bij hem is dat van de humor. Naast deze activiteit zal Bert ook het juryrapport voorlezen.

De items van de wedstrijd waren opnieuw die van gedicht, verhaal en six word story. Ook zij die dit keer niet aan de verbale wedstrijd hebben deelgenomen, zijn op de poëtische avond van harte welkom. Het tijdstip van aanvang is 20.00 uur en de zaal van de bieb is om 19.30 open.

EXPOSITIE COLLECTIE LUIGIES

Papendrecht 29-05-2018

EXPOSITIE COLLECTIE LUIGIES

Een immer terugkerend item tijdens de vergaderingen van de Culturele Raad Papendrecht was het bespreken van het wel en wee van de vroegere Collectie Luigies, ook wel Collectie De Rietgors. De komende maanden beleeft de verzameling kunstschatten een revival in Dordrecht.
Wij vroegen bestuurslid van de CRP Piet Kaptein een reactie te verwoorden van dit artistieke initiatief.

Piet Kaptein: ‘Ik vind het grandioos dat het Dordrechts Museum van 17 juni tot en met 21 oktober een tentoonstelling presenteert, waarop hoogtepunten uit de verzameling van de heer Nanne Harm Luigies te aanschouwen zijn. Het was in 1974 dat de gedreven en fervente  Rotterdamse ondernemer en kunstverzamelaar Luigies zijn unieke collectie aan de gemeente Papendrecht schonk. Luigies was ongehuwd en kinderloos, woonde in villa De Rietgors aan de Korenbloemstraat alhier.
De collega raadsleden  gemeenteraad vielen mij tijdens een vergadering met o.a. als agendapunt de officiële overdracht  bij, toen ik zei dat de schenking ‘uit de kunst’ was. Vele bewoners van Papendrecht en daarbuiten wisten jaar en dag de weg te vinden naar de exposities van  schilderijen, aquarellen en tekeningen. In mijn huisarchief koester ik de ansichtkaart met de uitnodiging om vrijdag 6 oktober 1978 als wethouder van Culturele Zaken de opening in museum De Rietgors met werken uit eigen bezit van Jan Sluijters, Charley Toorop, Kees van Dongen en Auguste Herbin te verrichten.

Ook bewaar ik de uitnodiging die de CRP uit liet gaan voor de opening van de manifestatie ‘Het landschap in beeld’ die ik zaterdag 18 januari 1992 mocht laten passeren in het Museum voor Moderne Kunst aan de Markt. Onze eigen regio kwam daarbij ook aan bod via schilders als Marinus Reus, Cor Noltee, Roland Lary en Bernard Koldeweij, die zich vaak  door de entourage van Dordrecht en Papendrecht lieten inspireren. Om goed te verstaan: na het overlijden van de heer Luigies verhuisde de collectie van de privé villa naar een eigen home. Conservator in die jaren was kunstkenner en beoefenaar bij uitstek Adrie Mouthaan,  die naast zijn reguliere museale bezigheden lezingen en rondleidingen hield. Ik ben benieuwd of de medewerkers van Museum Dordrecht  bij de komende expositie ook aandacht besteden aan de werken van Adrie Mouthaan himself. Ik weet dat van onze  vroegere plaatsgenoot met geboortejaar 1940 in de collectie van Luigies stukken present zijn als ‘Achter het oude gemeentehuis’, ‘Boerenhoeve’, ‘Drie scheepjes’ en ‘Zonnebloem’. Het kwartet getuigt van het vakmanschap en de bezieling van Mouthaan, die in Luigies ook een vriend wist. Helaas moest Adrie naast de opkomst ook de teloorgang van Museum De Rietgors beleven, want in 2001 moest de kunstgalerij de deuren sluiten, vanwege te lage bezoekersaantallen.                                                                                                                    

Omdat de collectie Luigies te mooi is om niet gezien te worden kreeg het Dordrechts Museum de werken vorig jaar in beheer. Het kunstpaleis wil de werken weer voor de dag halen en doet dat met een tentoonstelling die geheel gewijd is aan de vroegere kunstschatten  van De Rietgors. Zo zullen topstukken van Floris Arntzenius, Auguste Herbin,  Jan Slijters,  Charley Toorop, Karel Appel en Corneille te kijk hangen. Derhalve: hoe dichter bij Dordt, hoe mooier het wordt.
 

LEZING DOOR PIETER JORISSEN OVER LUIGIES GAAT NIET DOOR

Papendrecht 28-05-2018

De Bibliotheek en de St. Culturele Raad Papendrecht hebben besloten de lezing van Pieter Jorissen over de Luigies-collectie op woensdag 30 mei a.s. niet door te laten gaan vanwege de geringe kaartverkoop.

TIJDELIJKE EXPOSITIE IN POP-UP BIBLIOTHEEK PAPENDRECHT

Papendrecht 18-05-2018

Sinds kort is de Bibliotheek geopend op zijn nieuwe locatie Den Briel aan de Veerweg 135.

Omdat er nogal wat werk verricht moet worden om een normale expositie in te kunnen richten, hebben de medewerkers van de Sectie Amateurkunst met 7 werken in acryl van een van hen, Gert Klaassen, toch een kleine tijdelijke expositie gerealiseerd.
Deze zal tot eind juni te zien zijn. Hierna zullen zij een gebruikelijke expositie inrichten.

SCHRIJVEN OVER EEN BROK CULTURELE ERFENIS NAAR KEUZE

Papendrecht 15-05-2018

SCHRIJVEN OVER EEN BROK CULTURELE ERFENIS NAAR KEUZE

De jaarlijkse taalstrijd van de Culturele Raad Papendrecht is al volop in gang. Heel wat minnaars van de taal zijn de voorbije weken in de pen geklommen. Wij vroegen juryvoorzitter Piet Kaptein aan deaspirant-deelnemers een tussentijdse aansporing te geven en laten hem aan het woord.

Piet Kaptein: De veertiende editie in successie van de door de CRP georganiseerde schrijfwedstrijd kent dit jaar als thema ‘Cultureel Erfgoed’. Dat betekent dat in het gedicht, verhaal of six word story iets wat eerdere generaties ons hebben nagelaten een rol dient te spelen. Het meest voor de hand liggend is daarbij de locatie als plaats van handeling. Een vreugdevolle ontmoeting, een wrede moord, een hachelijke ontsnapping, een sfeerrijke bijeenkomst passeert dan op een item van het cultureel erfgoed. 

‘De Bosatlas van het cultureel erfgoed’ hanteert in deze een breed begrip, want daartoe behoren herinneringen aan vervlogen tijden. Ons verleden is in vele verschijningsvormen aanwezig, zoals molens en kastelen, concertzalen en sportpaleizen, bedevaarten en volksfeesten, elementen in het landschap, plaats- en veldnamen en nog veel meer.
Zo kan een happening beschreven worden via verhaalpersonages die acteren op een terrein met een huisterp langs de dijk (Papendrecht). bij de overblijfselen van Kasteel Souburgh (Alblasserdam), voor de Hoge Molen (Kinderdijk), op de Schoonenburgerheuvel (Nieuw Lekkerland), in een boerderij uit de zeventiende eeuw (Streefkerk), op ooievaarsdorp Het Liesvelt (Groot Ammers), bij vestingwerken (Nieuwpoort), naast de Nederlands Hervormde Pastorie (Molenaarsgraaf), bij het borstbeeld van Willem Aantjes (Bleskensgraaf), in de Dalempoort (Gorinchem), naast de grafkelder van de familie Wisboom (Hardinxveld-Giessendam), achter het woonhuis van A. Volker (Sliedrecht), bij het standbeeld van Ary Scheffer (Dordrecht), in een dijkhuis met schuur en zwingelkeet (Zwijndrecht) en om boerderij Palmhoeve in Hendrik-Ido-Ambacht.
Uiteraard kunnen de locaties niet alleen in de regio maar ook elders in het land of  in het buitenland liggen. En: het verhaal of gedicht kan ook gesitueerd worden tijdens een immateriële aangelegenheid als Koningsdag, Dodenherdenking of Bevrijdingsdag.
Voor een goed begrip: het gedicht of verhaal behoeft geen uiteenzetting over het culturele erfstuk te bevatten, maar kan louter als decor, tot stoffering dienen. Hoewel het stuk zelf ook het thema kan vormen.

Er worden geen eisen aan de inzendingen gesteld, alleen bij de verhalen geldt een maximum aantal woorden van 450. Het spreekt voor zich dat een six word story een kort verhaal in zes woorden kent.

Per categorie kunnen hooguit drie werken ingestuurd worden. Bewoners van zestien jaar en ouder uit Drechtsteden en Alblasserwaard kunnen  aan deze verbale wedstrijd deelnemen en zij worden verzocht hun werk voor 1 juni op te sturen naar de secretaris van de CRP, Wendy van der Hoeven, liefst per e-mail (info@cultureleraadpapendrecht.nl) of per post (postbus 1112, 3350 CC Papendrecht). De CRP hoopt en rekent op een vruchtbaar literair en cultureel festijn, dat op 13 juni in de plaatselijke bibliotheek met een prijsuitreiking afgerond zal worden.
 
 
 
 
 

Postadres

Postbus 1112
3350 CC Papendrecht
078-7706308 (di en do)
Bezoekadres

Gemeente Papendrecht
Markt 22
3351 PB Papendrecht