Gedichten- en verhalenwedstrijd

Locatie:
Datum:
07 dec. 2022 - 031

Na een onderbreking van twee jaar organiseert de sectie Letteren van de Culturele Raad Papendrecht deze winter opnieuw een gedichten- en verhalenwedstrijd.

Het thema is deze keer “Hier wil ik zijn”. Het thema is overdrachtelijk te benaderen, maar ook letterlijk en biedt daarmee alle ruimte om zich hierover in eigen woorden te uiten. Behalve in een gedicht of een verhaal worden mensen ook uitgedaagd om dit thema via een haiku onder woorden te brengen. Een haiku is een vorm van dichtkunst, geschreven in 3 regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt.

De wedstrijd staat open voor inwoners uit Papendrecht en de Drechtsteden. Tot 1 maart 2023 kunnen mensen hun gedicht, verhaal (maximaal 500 woorden) of haiku insturen naar het secretariaat van de Culturele Raad Papendrecht, w.vdhoeven@papendrecht.nl.

Er zijn in  alle 3 categorieën leuke prijzen te winnen, die op zaterdag 18 maart 2023 zullen worden uitgereikt.

 

Tips voor het schrijven van een gedicht

  1. Een gedicht hoeft niet per se te rijmen (eindrijm). Ga niet geforceerd op zoek naar rijmwoorden. Zoek naar andere vormen, zoals alliteratie (beginrijm) en assonantie (middenrijm).
  2. Probeer elke zin iets inhoudelijks mee te geven. In een gedicht is elk woord van belang.
  3. Gebruik metaforen. Benoem bijvoorbeeld emoties niet, maar probeer deze te verbeelden. Wees origineel in je vergelijkingen en vermijd clichés.

Tips voor het schrijven van een haiku

  1. Houd je aan de vorm: 1e regel 7 lettergrepen, 2e regel 5 lettergrepen, 3e regel 7 lettergrepen. Let op het ritme in de tekst.
  2. Beschrijf een bepaald moment of een indruk. In een klassieke haiku is het onderwerp vaak gerelateerd aan de natuur. In een moderne haiku mag je daarvan afwijken.
  3. Vang met de inhoud de sfeer en de gevoelens van het haiku-moment. Vermijd uitleg. Het gaat erom dat de haiku een soort verwondering of kinderlijke verbazing oproept.

Tips voor het schrijven van een kort verhaal

  1. Zorg voor een sterke openingszin en begin in medias res (in het midden van het verhaal).
  2. Kader het verhaal: beperk het aantal personages, de omgeving en het tijdverloop. Schrap alle onnodige woorden (bijvoeglijk naamwoorden, stopwoorden, uitleg).
  3. Kies een duidelijk perspectief (schrijf vanuit de beleving van de hoofdpersoon) en maak gebruik van dialogen voor een levendig verhaal.
Gedichten- en verhalenwedstrijd