Nieuws 2009

 

 

VIERDE GROOT PAPENDRECHTS DICTEE SUCCESVOL

Papendrecht, 9 december 2009 - Het vierde Groot Papendrechts Dictee is een succes geworden. Bijna 60 deelnemers zwoegden vanavond op een tekst van Hans Verzijl met als titel " Het dictee: triomf of trauma?"  De volledige tekst vindt u HIER.

Prijswinnaars
-Categorie 15 tot en met 18 jaar:
  1. Winanda Kroek
  2. Lorenzo Essoussi
  3. Josephine Bergmans 

-Categorie boven de 18 jaar:

  1. mw. B. Nederlof
  2. mw. M de Mol
  3. mw. W. Vierboom / dhr. J. van den Boogaard


Hieronder enige fotografische impressies.

 
 
 
Foto's: Wessel Jansma en Hans Hulswit
 
COMMENTAAR: HET MOET NIET GEKKER WORDEN...

Papendrecht, 9 december 2009 - De verwikkelingen rond de beoordeling door de  gemeente van de representativiteit van de Programmaraad van RTV Papendrecht roepen steeds meer vragen en verbazing op.

Na inmiddels bijna zes weken wachten, heeft men bij RTVP nog geen enkel antwoord op de dringende vraag wat de redenen zijn voor de vertraging bij de gemeente en het onvermogen om het advies voor de gemeenteraad van 10 december te agenderen. Mails aan afdelingshoofd, gemeentesecretaris en zelfs wethouder zijn niet beantwoord.

Daarom was het bijzonder verrassend dat AD/De Dordtenaar deze morgen een artikel bracht waarin een woordvoerder van de gemeente liet weten dat "ernstig onderzoek nodig blijkt naar onder andere de representativiteit van de Programmaraad". Het laat zich raden dat men bij RTVP verbijsterd is.

In het vorige commentaar stelde ik de vraag of er soms iemand is die de hele zaak ophoudt. Deze vraag moet zo langzamerhand wel bevestigend beantwoord worden. De directeur Zendtijd en Kabelzaken van het Commissariaat voor de Media heeft al laten weten absoluut niet te snappen waarom een gemeente meer dan een paar weken nodig heeft om het advies te formuleren, temeer daar
sinds de wetswijziging van 1 januari 2009 van de Mediawet 2008 het college van B & W geen bemoeienis meer heeft met de benoeming van de Programmaraad.

Het lijkt allemaal op pesten en machtsmisbruik: het moet niet gekker worden!

Hans Hulswit
 
COMMENTAAR: AANVRAAG RTV PAPENDRECHT VERTRAAGD

Papendrecht, 3 december 2009 – De nieuwe lokale Papendrechtse omroep, RTV Papendrecht (kortweg RTVP) staat te popelen om met uitzendingen te beginnen via radio, TV en internet. Voordat het zover is, moeten nog wat zaken worden geregeld. Het Commissariaat van de Media stelt toestemming afhankelijk van de goedkeuring van de samenstelling van een Programmaraad.

Die goedkeuring moet worden gegeven door de gemeente Papendrecht. Half september lagen de benodigde papieren bij de gemeente, twee weken later lag er een nota bij het college van B & W. De zaak had beklonken kunnen worden in de raadsvergadering van 10 december.

Helaas: de stukken hebben de vergadering van het college niet gehaald en staan dus ook niet op de agenda voor 10 december. De vraag rijst hoe dit mogelijk is. Het is onduidelijk wat hiervoor de reden kan zijn.  Is er soms iemand in de gemeentelijke organisatie die de boel ophoudt?

Duidelijk is in ieder geval, dat de enthousiaste vrijwilligers van RTV Papendrecht langer moeten wachten om te doen wat ze het liefst willen: Papendrecht voorzien van een nieuw, belangrijk medium: een echte lokale omroep, met zijn wortels diep in de Papendrechtse samenleving.

Hans Hulswit

 
OPLOSSING COLLECTIE LUIGIES VÓÓR EINDE AMBTSTERMIJN

Papendrecht, 30 november 2009 – Redelijk onverwacht heeft wethouder Vogel in de commissie Samenleving ongevraagd laten weten dat hij de problemen rond de Luigies collectie nog voor het einde van deze ambtstermijn opgelost wil hebben. “Ik wil dat de collectie goed geconserveerd wordt, dus beter dan nu,” aldus Vogel.

“De collectie moet bovendien gedigitaliseerd worden én ik wil met de Vrienden van de Rietgors afspraken maken over het regelmatig exposeren van de collectie,” zegt Vogel vastbesloten. Dat laatste zou dan onder begeleiding van een deskundige moeten gebeuren, vergelijkbaar met de expositie in het gebouw van de Rabobank enkele jaren geleden. “Door de collectie te digitaliseren wordt ze voor iedereen via internet toegankelijk,” legt Vogel uit.

De betere conservering kan bijvoorbeeld worden bereikt door de collectie onder te brengen in Dordrecht. Voorzitter Henk Oechies van de vereniging Vrienden van de Rietgors is in zijn nopjes met deze uitspraken. “Wij zouden hartstikke gelukkig zijn als er nu eindelijk actie ondernomen wordt,” zegt hij. “Het is te triest voor woorden dat zo’n mooie collectie niet toegankelijk is voor het publiek.” Of een expositie op korte termijn gerealiseerd kan worden betwijfelt hij. “Dan moet er ook wel een passende ruimte beschikbaar zijn,” meent hij. “En die zie ik nog niet zo direct.”

Met de acties van de wethouder zijn echter in ieder geval de eerste stappen op de goede weg gezet.
 
ATELIERBZOEK MIEKE SCHAMP

Papendrecht, 30 november 2009 - De sectie Amateurkunst heeft op zaterdag 28 november de serie atelierbezoeken van dit najaar afgesloten door een kijkje te nemen in het atelier van Mieke Schamp, beeldend kunstenaar in Dordrecht. Leden van de sectie en andere belangstellenden waren hier bij.

Mieke Schamp is na haar opleiding handarbeid begonnen met lesgeven op een Mavo. Later kwam daar het huidige ToBe in Dordrecht bij, waar zij nog steeds een vijftal cursussen Keramiek geeft en een cursus Tekenen en Schilderen.

In de loop der tijd heeft Mieke zich steeds verder bekwaamd in het werken met klei en daar zelf ook een aantal opleidingen in gevolgd. Met voorbeelden van haar werk vertelde ze over de ontwikkeling daarvan. Begonnen met aardewerk, later overgaand in steengoed is zij nu hoofdzakelijk bezig met porselein. Ook de verschillende oventechnieken, al dan niet met bijvoorbeeld zaagsel en zout kwamen aan de orde. Verder het vormen met de hand, het werken met de draaischijf en het gieten (van porselein).

De bezoekers hebben genoten van alles wat Mieke vertelde over en liet zien van haar schitterende werk en gingen na afloop tevreden en een stuk wijzer richting Papendrecht.
 
Foto's: Ruud van Mourik
 
STICHTING BEELDENPARK PRESENTEERT BEELDENBOULEVARD

Papendrecht, 26 november 2009 - De Stichting Beeldenpark Drechtoevers heeft vanmiddag zijn plannen voor een beeldenboulevard gepresenteerd aan bewoners van het Merwehoofd. Na een openingswoord van buremeester De Bruin zette Marco van Wetten van het Bureau voor stadsontwerp Rein Geurtsen & partners uiteen hoe één en ander eruit gaat zien.

Sokkelplan
Het sokkelplan voor de beeldenboulevard is ontwikkeld door stedebouwkundig bureau Rein Geurtsen & Partners. In de eerste fase zullen er 8 sokkels worden geplaatst, deels op de kademuur die voor de appartementen is opgetrokken en deels in het maaiveld. Er wordt naar gestreefd om beelden ten toon te stellen die de hoogtepunten van Nederlandse figuratieve beeldhouwers representeren, dus kunst van een hoog niveau. Een afvaardiging van bewoners van de appartementen aan het Merwehoofd zal worden betrokken bij de keuze van de te plaatsen beelden.

Wisselexpositie
Er zal een wisselexpositie worden samengesteld, waarbij de eerste beelden nog voor de zomer 2010 zullen worden geplaatst. Het Merwehoofd maakt deel uit van één van de meest aantrekkelijke en meest gebruikte wandel- en fietsroutes van Papendrecht. Door hier een Beeldenboulevard te realiseren wordt dit gebied nog aantrekkelijker, ook voor bezoekers van buiten Papendrech. Voor de aanwezige en de geplande horeca kan dit een extra impuls geven. Het unieke karakter van het ‘Waterfront’  en het water dat de Drechtsteden met elkaar verbindt, wordt door de verbinding met de beeldende kunst versterkt.

Route
In samenwerking met het bureau Hollands Glorie van de Drechtsteden en het VVV zal een (fiets-)route worden uitgestippeld die de Beeldenboulevard in Papendrecht via de waterbus zal verbinden met Dordrecht en het Beeldenpark in Zwijndrecht. Het uiteindelijke doel van de stichting is om alle Drechtsteden met elkaar te verbinden door een lint van kunstwerken. (Foto: Adrie Hello)

Vrijwilligers
De stichting Beeldenpark Drechtsteden werkt met een beperkt aantal vrijwilligers en is de organisator van het geheel. Zij onderhoudt de contacten met de beeldend kunstenaars, selecteert, transporteert en plaatst de beelden. Tevens draagt zij er zorg voor dat de beelden verzekerd zijn. De beelden zullen door de kunstenaars in bruikleen worden gegeven voor een periode van ca. 1 jaar. Er zijn dus geen aankoopkosten. Door te werken met verschillende subsidieverstrekkers en sponsoren krijgt Papendrecht straks een schitterende expositie van beeldende kunst. De investering van de gemeente is hierdoor dus relatief gering.

De Stichting Beeldenpark Drechtsteden is in 1996 opgericht en heeft tot doel om een platform te bieden aan beeldend kunstenaars en tevens om bewoners op een plezierige manier in aanraking te laten komen met beeldende kunst. In 1996 opende H.M. koningin Beatrix het beeldenpark langs het Maaspad en in het Noordpark in Zwijndrecht, pal tegenover het Aviolandapad. In 1999 bezocht zij ook het Merwehoofd in Papendrecht voor de tentoonstelling Black Sea – North Sea samen met de Bulgaarse koning Simeon.

De stichting heeft al verschillende kwalitatief hoogwaardige exposities en culturele evenementen  georganiseerd, met uiteraard beeldende kunst als centraal thema. De gemeente Papendrecht en het bureau Hollands Glorie van de Drechtsteden hebben de Stichting Beeldenpark Drechtsteden een subsidie toegekend voor de realisatie van de eerste fase van de Beeldenboulevard. Door deze subsidie kan het project nu definitief van start gaan.
 
PAPENDRECHTS HANDTVEST (ONLINE) TENTOONGESTELD

Papendrecht, 20 november 2009 - Het Handtvest van Papendrecht wordt sinds woensdagmiddag tentoongesteld in het gemeentehuis. Het Handtvest is in 1563 geschreven door de secretaris van Wouter Oem, heer van Papendrecht, en kwam in 2007 via een veiling in handen van de gemeente. Het bevat de kopieën van een aantal laat-middeleeuwse juridische akten.

De aanschaf resulteerde eerder al in de uitgave van het boekje De heerlijkheid Papendrecht. Nu is een volgende stap gezet: een permanente tentoonstelling. Het boek is niet alleen te bewonderen in het gemeentehuis, maar staat ook in zijn geheel op het
internet. Hier gaat het vergezeld van een uitgebreide uitleg.
 
BESTUUR BENOEMT NIEUWE MEDEWERKER SECTIE AMATEURKUNST

Papendrecht, 18 november 2009 - Het bestuur van de stichting CRP heeft tijdens zijn vergadering van gisteren een nieuwe medewerker benoemd in de sectie AK. Het gaat om Gert Klaassen, die al langer hand- en spandiensten verrichtte bij het inrichten van exposities. Gert is zelf ook amateurkunstenaar en exposeert  op deze site.

Wij wensen Gert veel plezier en succes bij zijn werkzaamheden!
 
STEP: ZONNIGE ZIJDE VAN PAPENDRECHT

Papendrecht, 15 november 2009 - Op donderdag 12 november is in Café Willaerts in Papendrecht een nieuwe stichting gepresenteerd: de STichting Evenementen Papendrecht, ofwel STEP. 

Aanleiding om te komen tot de stichting waren de vele activiteiten in het jubileumjaar 2005, toen de gemeente negen eeuwen Papendrecht vierde. Een aantal enthousiastelingen uit het "maatscappelijk middenveld" kwam daarna bij elkaar en verenigde zich uiteindelijk in de zomer van 2009 in de STEP.

STEP werkt d.m.v. stimulering, ondersteuning, coördinatie en promotie van evenementen aan een bruisend en evenementenrijk Papendrecht. Daarnaast wil STEP een bijdrage leveren aan sociale samenhang, identiteit, economische groei en aan de kwaliteit van wonen, leven en werken in Papendrecht. Dit gebeurt onder meer door als spil op te treden in de contacten tussen organisaties op het gebied van sport, cultuur, bedrijfsleven, onderwijs en kerken.

Organisaties, verenigingen en organisatoren zijn van harte welkom om ideeën en initiatieven kenbaar te maken aan STEP en samen te bekijken wanneer en op welke wijze evenementen tot maximaal succes kunnen komen. Zo zetten de stichting en de lokale samenleving een flinke stap naar een bruisend Papendrecht.

Op de foto het bestuur van links naar rechts: Marcel Daams (secretaris), Ad Boom (penningmeester), Geert Sonneveld (voorzitter), Kees Boer (algemeen lid), Greet de Keizer (communicatie, big events), Piet van de Merwe (webmaster) en burgemeester Kees de Bruin (beschermheer).

De website van STEP geeft een overzicht van de activiteiten die in de komende periode gaan plaatsvinden in Papendrecht.

 
UITGANGSPUNTEN CULTUURNOTA IN RAADSCOMMISSIE

Papendrecht, 11 november 2009 - De Papendrechtse raadscommissie Samenleving zal op 25 november de nota van uitgangspunten voor een te formuleren Cultuurnota bespreken. De gemeenteraad zelf is dan op 10 december aan bod.

De nota van uitgangspunten baseert zich deels op de uitkomsten van de in het voorjaar gehouden avonden, deels op de uitkomsten van het rapport
Kunst en cultuur in Papendrecht, uitgebracht door het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) dat de deelname en waardering van de inwoners van Papendrecht in kaart brengt.

Uit dit rapport blijkt dat de tevredenheid van de bewoners van Papendrecht met de mogelijkheden voor kunstzinnige activiteiten 6,2 bedraagt. Voor jongeren ligt dit cijfer duidelijk lager: 5,8. Cijfers m.b.t. de culturele voorzieningen laten een vrijwel gelijk beeld zien. De nota van uitgangspunten stelt als uiteindelijk doel een score van 7,0 voor alle inwoners.

Onder de meer concrete uitgangspunten wordt genoemd het inventariseren van de vraag naar ruimte (voor uitingen van kunst en cultuur) in relatie tot het aanbod in de gemeente. Dit punt verwijst naar de breed gedragen wens voor een "cultuurhuis".

Voor meer informatie bij de gemeente Papendrecht,
KLIK HIER.
 
STEP: STICHTING EVENEMENTEN PAPENDRECHT

Papendrecht, 11 november 2009 - Papendrecht is een nieuwe stichting rijker: de nieuwkomer heet STEP, de Stichting Evenementen Papendrecht.

De stichting wil bijdragen aan een bruisend en evenementenrijk Papendrecht. Dit doet de stichting onder meer door te stimuleren, ondersteunen en coördineren. Te vaak komt het voor dat de organisatoren van het één niet weten van de organisatie van het ander en dit levert doublures op.

Belangrijk middel voor STEP wordt de eigen website, die op 12 november wordt gelanceerd.
 
ATELIERBEZOEK KATINKA VAN HAREN

Papendrecht, 10 november 2009 - Op vrijdag 6 november 2009 bracht een groep amateurkunstenaars en kunstliefhebbers een bezoek aan het atelier van Katinka van Haren, beeldend kunstenaar in Dordrecht.

Katinka vertelde in haar galerie/atelier Voilá aan de Voorstraat 175 dat zij na haar studie aan de Mode Academie in Amsterdam (haar afstudeerrichting was het ontwerpen van dessins) na wat omzwervingen in Dordrecht terecht gekomen is.
Zij is begonnen met het schilderen in aquarel voornamelijk bloemenstillevens en dieren, om later over te gaan op gouache met veel fantasieën en geabstraheerde vrolijke werken.

Op een gegeven moment kwamen de collages, eerst vrij plat, maar later steeds dikker, met hout, touw, schelpen en van alles wat ze overal vindt. Een schitterend voorbeeld is de Blauwbilgorgel die zij 2 jaar geleden maakte ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Buddingh’s oergorgelrijm ‘De blauwbilgorgel’ (zichtbaar rechts op de achtergrond op de linker foto). Katinka is n.l. enorm geïnspireerd geraakt door de Gorgelrijmen van Kees Buddingh’ en is sindsdien vooral bezig met de Gorgelwezens in potlood en inkt (zie foto rechts).

Alle bezoekers hebben erg genoten van deze middag bij een enthousiast vertellende Katinka.
 
Foto's: Ruud van Mourik
 
NIEUW WERK IN WAALBURCHT

Papendrecht, 3 november 2009 - Medewerkers van de Sectie Amateurkunst van de St. Culturele Raad Papendrecht hebben op 30 oktober een nieuwe expositie ingericht in de De Waalburcht aan de Badhuisstraat.

De expositie is samengesteld uit werken van 4 amateurkunstenaars uit Papendrecht en omstreken. Machiel Geuze, Tanja Groeneveld, Gerda Korteweg en Ria Terlouw tonen samen 34 schilderijen in acryl en olieverf.

De expositie, op de 1e verdieping in het restaurant en in de gang naar het zorghotel, duurt tot eind januari 2010 en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van De Waalburcht.

In de in de Openbare Bibliotheek aan de Markt is nog tot eind van het jaar de expositie “Met z’n allen IX” te zien met werk van 36 amateurkunstenaars uit Papendrecht en omgeving.

 
 
Foto's: Ruud van Mourik
 
VIERDE GROOT PAPENDRECHTS DICTEE
 

Papendrecht, 27 oktober 2009 - Op woensdag 9 december 2009 vindt voor de vierde maal het Groot Papendrechts Dictee plaats. Het is, net als de vorige keren, georganiseerd door de Sectie Letteren van de Stichting Culturele Raad Papendrecht.

Zestig deelnemers
Er wordt gestreden om prijzen in twee categorieën: 15 tot 18 jaar en 18 jaar en ouder. In beide categorieën valt er een 1e, 2e en 3e prijs, respectievelijk een irisbon van € 75, een irisbon van € 50 en een irisbon van € 25 te verdienen. Anders dan voorgaande jaren moeten we door de toenemende belangstelling voor het dictee  een maximum aantal deelnemers aanhouden van zestig. Vol is helaas echt vol.

Deelnemers moeten wonen in een van de Drechtsteden.


Gratis
Het dictee wordt gehouden in zalencentrum “de Palm”, vd Palmstraat 3 in Papendrecht. De aanvang is om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang/deelname is geheel gratis en bovendien krijgt elke deelnemer twee consumptiebonnen voor koffie, thee of frisdrank. Ook kunt u de pen waarmee u het dictee schrijft na afloop behouden. Indien u alleen als toeschouwer het dictee wil bijwonen, bent u ook hartelijk welkom.

 
SECTIE MUZIEK ORGANISEERT EERSTE CONCERT

Papendrecht, 27 oktober 2009 - De sectie Muziek van de st. CRP heeft zijn eerste concert achter de rug. Het was een avond voor de fijnproevers van hard rock. Vier bands speelden voor een enthousiast publiek in Interval op zaterdag 24 oktober. Twee van de bands kwamen uit Papendrecht.

Vanuit de sectie was de organisatie in handen bij Collin Bessels. Het was een begin, en het smaakt naar meer!

Hieronder een paar impressies
 
 
Foto's: Chris Wijmans
 
ATELIERBEZOEK COR VAN GULIK

Papendrecht, 25 oktober 2009 - Op vrijdag 23 oktober 2009 bracht een groep amateurkunstenaars en kunstliefhebbers een bezoek aan het atelier van Cor van Gulik, grafisch en beeldend kunstenaar in Dordrecht. Van Gulik is ook de begeleider van het Open Atelier van de sectie Amateurkunst op de woensdagmiddag.

Cor van Gulik vertelde aan de hand van voorbeelden hoe hij te werk gaat met het vervaardigen van zijn grafische kunstwerken, de verschillen tussen de droge naaldtechniek op koperplaten en het etsen op zinkplaten. Na alle uitleg toonde hij hoe de zinkplaten gesneden worden en voorbereid met een waslaag die daarna beroet worden.

Toen mochten alle bezoekers met behulp van een potlood een boom tekenen en zo in de waslaag uitkrassen, waarna de zinkplaatjes in een zuurbad gingen. Na het schoonmaken werd er drukinkt over het hele plaatje aangebracht, waarna alle overtollige inkt verwijderd werd. Daarna werd de afdruk gemaakt onder de grote pers en werden de resultaten van het werk zichtbaar. Iedereen mocht de etsplaat en de ets mee naar huis nemen. Daarna wandelde de groep naar het “ijzeratelier” van Cor waar hij zijn beelden uit plaatjes ijzer samenlast.

Alle bezoekers hebben erg genoten van deze middag bij een enthousiaste Cor van Gulik.

Voor de atelierbezoeken bij Katinka van Haren op vrijdag 6 november 2009 van 13.30 tot 15.30 uur en bij Mieke Schamp op zaterdag 28 november 2009 van 13.30 tot 15.30 uur zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich nog opgeven bij Joke Thörig, bestuurslid sectie AK, bij voorkeur per e-mail (
j.thorig5@upcmail.nl) of telefonisch ’s avonds (078-6153592).
 
 
Foto's: Ruud van Mourik
   
JAN EN SANNE TERLOUW IN PAPENDRECHT

Papendrecht, 14 oktober 2009 - Vader Jan en dochter Sanne Terlouw zijn vanavond in de Papendrechtse bibliotheek geweest om te vertellen over hun werk. De avond was georganiseerd door de sectie Letteren van de st. CRP.

Sanne vertelde hoe zij het vertellen had geleerd van haar vader, die, naarmate zij en haar zus ouder werden, steeds meer uit de kast moest halen om nog boeiend te kunnen zijn. Ook legde ze uit hoe het is om met z'n tweeën te schrijven. Vader en dochter doen dit succesvol sinds 2005.

Jan deelde mee dat hij eigenlijk helemaal geen schrijver was, maar op de eerste plaats fysicus, op de tweede plaats politicus en pas dan schrijver. Hij erkende natuurlijk wel dat de meeste mensen zijn schrijverschap op de eerste plaats zetten. Vertellen kun je leren, vond hij en je fantasie kun je trainen.

Ongeveer 50 aanwezigen, onder wie enige jongere lezers, beleefden een boeiende avond dankzij dit schrijversduo. 
 
 
Foto's: Hans Hulswit
 
EXPOSITIE MET Z'N ALLEN IX GEOPEND

Papendrecht, 5 oktober 2009 - Vrijdag 2 oktober is om 17:00 uur de expositie Met z’n allen IX feestelijk geopend door Ruud van Mourik, voorzitter van de sectie Amateurkunst van de stichting CRP in de Bibliotheek Papendrecht. Hij deed dat in aanwezigheid van een grote groep belangstellenden.

Er hebben 36 amateurkunstenaars gevolg gegeven aan de oproep één werk in te sturen voor deze jaarlijkse tentoonstelling. De getoonde werken riepen enthousiaste reacties op bij de aanwezigen..

Ga vooral een kijkje nemen in de Bibliotheek aan de Markt. De expositie duurt tot eind van het jaar.

 
Foto's: Laura van Mourik
 
HOORSPEL "AAN DE LANGE WEG" OVER VEERWEG

Papendrecht, 26 september 2009 - In 2004 verscheen de roman Aan de Lange Weg van schrijver Meurs A.M. In het boek vertelt Meurs over het leven van mensen die aan de Lange Weg in het Brabantse Veldhoven wonen en woonden. Het boek geeft een prachtige beschrijving van de pieken en dalen in hun leven en hoe het is om aan de Lange Weg te wonen, in een dorp dat in de loop der jaren een stad wordt. Het vertelt een universeel verhaal van het menselijk bestaan, van oorlog, opgroeien, van grote plannen en afbraak en van nederige sterfelijkheid.

Patrizia Filia, van Stichting de Luiaardvrouwe, bewerkte deze roman tot een prachtig hoorspel. Aan De Lange Weg gaat namelijk niet alleen over Veldhoven, maar eigenlijk over alle dorpen in Nederland. Zo staat Veldhoven ook model voor Papendrecht en die Lange Weg had net zo goed de Veerweg kunnen heten.

Dat hoorspel is inmiddels opgenomen met een groep Papendrechtse acteurs. Op 8, 9, 10 en 11 oktober wordt het in Papendrecht ten gehore gebracht. Een ruimte in sporthal De Laaght verandert in een grote huiskamer met zitbanken en fauteuils. Het selecte publiek neemt plaats en gaat op zijn gemak naar stemmen luisteren. Het zijn stemmen van personages uit de vorige eeuw. Ze vertellen over hun ervaringen, hun angsten, hun hoop. Serge Aanstoot schreef de geluidcompositie, de stemmen zijn die van Ellen Nardten, Joost Hogervorst, Jacqueline Gort, Willy Zijlmans, Esther Hogervorst, Dorethy Reichwein, Piet van de Merwe en Peter Weeting.

Aan de wanden van de huiskamer zijn beelden van de Veerweg te zien, afkomstig uit het onuitputtelijke archief van Stichting Dorpsbehoud.

Het hoorspel duurt ongeveer 135 minuten. Er is geen pauze. Tijdens het hoorspel worden drank en hapjes geserveerd. Per voorstelling zijn er slechts 30 kaarten beschikbaar. Kaarten kosten €10,00 en zijn verkrijgbaar bij de Ticketshop van Theater De Willem aan de Markt 2 of via de website
www.theaterdewillem.nl. De voorstellingen op 8, 9 en 10 oktober beginnen om 14.00 en om 20.00 uur, de voorstelling op 11 oktober begint om 14.00 uur

Voor wie van bijzondere uitgaven houdt, is er een boek door middelbare scholieren samengesteld onder begeleiding van Dana Gooijer, met hierin portretten van Papendrechters die over hun lange weg vertellen.
 
 
NAJAARSLEZING VERENIGING DE RIETGORS

Papendrecht, 23 september 2009 - De Vereniging van Vrienden van het voormalig museum “De Rietgors” organiseert zijn traditionele najaarslezing op dinsdag 6 oktober. Titel van de lezing: "De Russen, een lezing in beeld en geluid met de grootste Russische kunstenaars uit de geschiedenis".

Het programma wordt verzorgd door Toon Verbeek, muziekwetenschapper, kunsthistoricus en vooral verteller over de dwarsverbindingen tussen schilderkunst, literatuur en muziek.

Tijdens deze lezing laat hij ons kennis maken met de grootmeesters van de Russische schilderkunst èn hun liefde voor andere kunstuitingen. Dit alles omlijst door klanken uit de Russisch-orthodoxe kerkmuziek en van 19e en 20e-eeuwse Russische componisten zoals Glinka, Rachmaninov en Sjostakovitsj.

De avond vindt plaats in de grote zaal van “De Ark”, Rubensstraat 35. Het programma begint om 20.00 uur, maar de zaal is al open om 19.30 uur.
Leden van "De Rietgors" hebben gratis toegang, introducés betalen € 2,00.


(Afbeelding: Nesterov: Visioen van de jonge Bartholomeus)

 

NIEUWE VORMGEVING


Papendrecht, 10 september 2009 - Het uiterlijk van de site van de st. CRP wordt aangepast aan nieuwe technieken. Dit betekent dat er de komende tijd soms onvolkomenheden zullen voorkomen. Onze excuses hiervoor. We zijn aan het werk!
 
JAN EN SANNE TERLOUW IN PAPENDRECHT

Papendrecht, 9 september 2009 - Vader Jan en dochter Sanne Terlouw komen naar Papendrecht om te vertellen over hun schrijverswerk. De sectie Letteren van de stichting Culturele Raad Papendrecht heeft de twee gecontracteerd om in de Openbare Bibliotheek een lezing te geven op woensdag 14 oktober.

Jan Terlouw is gepromoveerd in de wis- en natuurkunde, maar vooral bekend als politicus, bestuurder en auteur van kinderboeken. Veel van de kinder- en jeugdboeken van Terlouw zijn klassiekers geworden, zoals Koning van Katoren en Oorlogswinter. In 1983 publiceerde hij een dagboek dat een groot verkoopsucces werd: Naar zeventien zetels en terug.

Sanne Terlouw richtte in 1990 haar eigen tekstbureau op en schreef verschillende non-fictieboeken voor kinderen. Voor volwassenen schreef ze onder andere Het strijkkwartet, waarvoor ze een ‘Libelle Romanprijs’ kreeg. Haar eerste kinderverhalen verschenen in de ‘Donald Duck’. In 1992 verscheen haar debuut: Het graf in de tuin en andere verhalen. Haar boeken en verhalen voor kinderen verschijnen onder haar pseudoniem Ike Smitswater.

Sinds 2005 verschenen vier literaire thrillers van Jan Terlouw en zijn dochter Sanne: De charmeur, Venijn, De apotheker en De blauwe tweeling.

De lezing wordt gehouden in de Bibliotheek Papendrecht, Markt 2. De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. Kaarten kosten € 5,- .

Ook de naam van de volgende schrijver die Papendrecht bezoekt, is al bekend. Het is Annejet van der Zijl. Zij komt op 21 april
.

 
VRIENDEN VAN DE RIETGORS

Papendrecht, 4 september 2009 - Wie het gemeentehuis binnengaat, kan momenteel aan de linkerzijde van de ingang de derde minitentoonstelling zien van kunst uit de collectie De Rietgors en de Kunstuitleen Papendrecht. Over enige weken zal er nieuw werk geëxposeerd worden.

Wie zijn toch de mensen die dit alles regelen? Het antwoord: een aantal vrijwilligers van de Vrienden van de Rietgors, de vereniging die sinds jaar en dag de interesse in het wel en wee van de collectie levend houdt. Chris Wijmans zette een aantal van hen op de foto. Als klein eerbetoon plaatsen wij die foto op onze site. En natuurlijk zeggen wij: bedankt voor jullie toewijding en inzet!
 

 

 

 

 

 

 

Foto: Chris Wijmans

 

 
SAMENWERKING SMART FM EN RSOS PAPENDRECHT BEËINDIGD

Papendrecht, 20 augustus 2009 - Smart FM Papendrecht (105 MHz) is al enige tijd niet meer in de lucht. Gevraagd naar de reden hiervoor, antwoordde RSOS-voorzitter Chris Wijmans het volgende.

 

"De samenwerking tussen Smart FM en RSOS Papendrecht bleek in de loop van de tijd voor beide partijen toch niet die toegevoegde waarde op te leveren die iedereen er oorspronkelijk van verwachtte. Bovendien is het bestuur van RSOS sinds begin dit jaar hard bezig een geheel nieuwe invulling te geven aan de lokale publieke omroep Papendrecht. Daarvoor is in nauw overleg met het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan, red.) een uitgebreid programmadoel opgezet. Bovendien wordt bij alle stappen die gezet worden intensief contact gehouden met de wethouder. RSOS weet zich in dit traject aan alle kanten gesteund door met name College, Raad en PBO.Overigens kent ook Smart FM een aantal uitdagingen waar ze nu veel energie in stoppen.

Het huidige bestuur trad op 1 januari dit jaar aan en trof een totaal lege winkel aan. In de afgelopen jaren werden alle activiteiten uitgevoerd via Smart FM, dat ook voor de techniek zorgde. Het nieuwe bestuur streeft echter een zeer nadrukkelijk Papendrechtse signatuur na. Daarvoor is inmiddels een team van tien ervaren radio mensen bezig met het formuleren van het juiste format en het aanpakken van de vereiste techniek. De verwachting is dat een en ander tegen eind september vorm heeft zodat de uitzendingen op volle kracht doorgezet kunnen worden.

Tegelijkertijd start een campagne met als doel het bij elke Papendrechter(se) bekend maken van 'zijn of haar' eigen omroep. Van de zijde van de ondernemers/winkeliers is al positief gereageerd. De verwachting is dat ook op de komende commerciële opties ook zo gereageerd zal worden.

Dus, nog een paar weken geduld en RTV Papendrecht geeft weer gehoor. Het streven is midden volgend jaar daar ook een gezicht aan toe te voegen in de vorm van de invulling van TV."

 
DATA OPEN ATELIER 2009 - 2010 BEKEND

Papendrecht, 19 augustus 2009 - Het nieuwe cultureel seizoen staat voor de deur, nu de zomervakantie op z'n eind loopt. Dit betekent o.a. dat ook het Open Atelier weer van start gaat. De nieuwe data zijn nu bekend:
KLIK HIER.

Het Open Atelier is in bedrijf op woensdagen van 13.30 tot 16.00 uur. Het bevindt zich in een lokaal van de Volksuniversiteit, Vondellaan 152 in Papendrecht. De kosten bedragen € 3,00 per middag. Men moet hierbij wel zijn eigen materiaal meebrengen. Zie ook bij
Amateurkunst.

Nadere inlichtingen zijn te krijgen bij de secretaris van de Stichting Culturele Raad Papendrecht Wendy Stam (tel. 078-6150496) of per email:
info@cultureleraadpapendrecht.nl
 

NIEUW WERK IN DE WAALBURCHT


Papendrecht, 10 augustus 2009 - Medewerkers van de Sectie Amateurkunst van de St. Culturele Raad Papendrecht hebben een nieuwe expositie ingericht in de De Waalburcht aan de Badhuisstraat.

De expositie is samengesteld uit werken van 3 amateurkunstenaars uit Papendrecht. Ciska de Vries toont 11 schilderijen in acryl, aquarel en pastel. Esther de Wit toont 10 schilderijen in gouache en Renée Wondergem exposeert zeven schilderijen in acryl.

De expositie, op de 1e verdieping in het restaurant en in de gang naar het zorghotel, duurt tot eind oktober 2009 en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van De Waalburcht. Bij de receptie wijst men u graag de weg.

 
Foto's: Ruud van Mourik
 
IN MEMORIAM MARJO VAN DEN BIGGELAAR

Papendrecht, 5 augustus 2009 - Marjo van den Biggelaar, vrijwilliger, secretaris, toegewijd medewerker en vriendin van de CRP is overleden. Zij was al lang ziek en op 30 juli moest zij de strijd opgeven. Zij is vandaag begraven.

Haar overlijden is voor ons allen bij de CRP een groot verlies, dat door velen ook zeer persoonlijk wordt gevoeld.

Piet Kaptein schreef onderstaand in memoriam en nam daarin een van Marjos vele gedichten op. Het gedicht van Marjo stond in december 1993 in het blad ‘Kwarts’.

‘Ze lachte blauwe hyacinten’.

Met verdriet om het heengaan van de vroegere secretaris van de Culturele Raad Papendrecht Marjo van den Biggelaar, die dat gremium zoveel aanzien en allure gaf, schrijf ik deze woorden. Marjo (eind jaren zestig nog Nederhand) mocht ik Nederlands geven op de Prins Bernhard en De Lage Waard en hoe vol begrip, affiniteit, transparantie en integriteit reageerde zij op de gedichten die wij klassikaal lazen en interpreteerden. ‘De idioot in het bad’ van Vasalis, ‘Paradise regained’ van Marsman, ‘Voor dag en dauw’ van Nijhoff, ‘Rath & Doodeheefver’ van Achterberg en ‘Woningloze’ van Slauerhoff, ze gingen bij het levendige en spontane meisje erin als koek. Haar lesgeven was een genot.

Dat Marjo van den Biggelaar van man, moeder, gezin, familie, werk, leven, letterkunde hield, is vrij gewoon, maar bijzonder is dat zij ook literatuur schreef. Zo bijvoorbeeld in de door haar verzorgde uitgave van de CRP ‘Kwarts, die van 1993 tot 1998 een bestaan van 21 edities kende. Marjo schreef er zelf ook in. En hoe!

December van het eerste jaar publiceerde Marjo als slotstuk in Nr. 4 een gedicht dat ik als eerbetoon aan haar doorgeef.

Marjo laat in deze vier strofen enkele mooie kanten van haar persoonlijkheid zien. Aandacht voor de natuur, bekommernis om de medemens, focus op de actualiteit en bovenal haar vrolijke kijk op het leven. ‘Ze lachte blauwe hyacinten’.

Marjo, je hebt het over de Marnixstraat in Papendrecht. De lijfspreuk van Marnix van St. Aldegonde was ‘Repos ailleurs’, de rust is elders. Marjo, adieu.

Je toegenegen Piet Kaptein.

Koning Winter schoof glazen platen
Over het water van de sloot
Vorstelijk strooide hij in de straten
Kruimels van zijn ijzige brood

Over het stuur van mijn fiets gebogen
klappertandde ik me vooruit
Toen ik opkeek vingen mijn ogen
Het beeld van een vrouw met een blauwzwarte huid

Op haar hoofd droeg ze trots als een kroon
Een met touwtjes dubbelgevouwen matras
bestemd voor haar doodgewaande zoon
Die ook van de oorlog naar hier gevlucht was

Ze lachte blauwe hyacinten
Ze lachte de krokussen al uit het gras
De Marnixstraat gloeide in tropische tinten
Alsof november een lentemaand was …

Marjo van den Biggelaar

 

NIEUW WERK IN HAL GEMEENTEHUIS

Papendrecht, 5 augustus 2009 - In de hal van het gemeentehuis worden tot eind september enkele werken uit de collecties van Kunstuitleen Papendrecht en het voormalig museum ‘De Rietgors’ tentoongesteld. Deze week is de expositie in de hal van het gemeentehuis met de titel ‘Een zomerse greep’ weer vernieuwd.

Het is een samenstelling van schilderijen uit de collectie van de Rietgors en van sculpturen uit de collectie van de Kunstuitleen. De sculpturen zijn ook te leen; zij vormen een onderdeel van de Kunstuitleen-collectie, dat ten onrechte minder bekend is bij het publiek.

Deze mini-expositie is te zien tot 1 september. Daarna worden de kunstwerken weer vervangen door andere werken uit de collecties van Kunstuitleen Papendrecht en het voormalig museum ‘De Rietgors’.

De nu vertoonde werken omvatten twee schilderijen van Dolf Henkes en een doek van de Cobra-schilder Lindström. Onder het ruimtelijk werk in de vitrine bevinden zich vormen, die een waar zomervakantiegevoel oproepen, waaronder o.a. twee sculpturen van prachtige vrouwen van steengoed en brons. Het marmeren vrouwenmasker van J. Vermeire (uit de collectie van de Rietgors) op de sokkel blijft gedurende de hele expositieperiode staan.

Wilt u ook kennismaken met de ‘zomerse’ kunstwerken uit de collecties van Kunstuitleen
Papendrecht en ‘De Rietgors’? Bezoek de tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis.
 
NIEUWE EXPOSITIE IN BIBLIOTHEEK

Papendrecht, 8 juli 2009 - Medewerkers van de Sectie Amateurkunst van de St. Culturele Raad Papendrecht hebben een nieuwe expositie ingericht in de Openbare Bibliotheek aan de Markt.

De expositie is samengesteld uit werken van 4 amateurkunstenaars uit Papendrecht en omstreken. Zij tonen samen 37 schilderijen en kantkloswerk.

Henk Verhaaren toont 15 schilderijen in olieverf, Nellie van der Steen 13 schilderijen in acryl en olieverf en Adriana Buis 9 in aquarel en acryl. In de vitrine bevinden zich diverse vrije kantkloswerken van Ellie Dekkers.

De expositie duurt tot eind september 2009 en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

 
 
 
   
 
ÉÉNMALIGE SUBSIDIE BEELDENPARK

Papendrecht, 14 juni 2009 - Tijdens de behandeling door de Papendrechtse gemeenteraad van de Voorjaarsnota is duidelijk geworden dat de stichting Beeldenpark Drechtoevers kan rekenen op een éénmalige subsidie voor het totstandbrengen van de eerste fase van een Beeldenboulevard in Papendrecht.

Het bedrag van € 15.000,- is bestemd voor het plaatsen van sokkels langs het Aviolandapad. Op deze sokkels zal de stichting kunstwerken plaatsen, steeds voor een periode van één à twee jaar. In eerste instantie wordt gedacht aan acht werken in totaal. (Foto: Adrie Hello)
 
WEDSTRIJD "ANJER- EN TULPENDROMEN" IN BLOMBERG

Papendrecht, 11 juni 2009 - In het kader van het project "Nelke küsst Tulpe" organiseert Blomberg een wedstrijd voor amateurkunstenaars onder het thema "anjer- en tulpendromen".

Amateurkunstenaars in Papendrecht worden uitgenodigd aan deze wedstrijd deel te nemen, waaraan een eerste prijs van € 500,- verbonden is. Het kunstwerk kan tussen 15 juli en 2 augustus worden ingeleverd. De tentoonstelling vindt plaats in Blomberg en wordt geopend op 5 september.
 

AMATEURKUNST IN DE SCHILDERSWIJK

Papendrecht, 1 juni 2009 - Op het binnenplein van Winkelcentrum Westpolder in Papendrecht was op zaterdag 23 mei 2009 van 10:00 tot 16:00 uur een Kunstmarkt voor Amateurkunstenaars. De laatste keer dat deze gehouden werd was in 2005. De Kunstmarkt was georganiseerd door de sectie Amateurkunst (AK) van de Stichting Culturele Raad Papendrecht (CRP). Om 10.00 werd de opening verricht door Piet Kaptein, vice-voorzitter van de CRP.

Er was een verscheidenheid aan technieken te zien, o.a. schilderijen, beelden, poppen, viltwerk en sculpturen van ijzer. Het winkelend publiek genoot van dit diverse aanbod en kon bovendien nog een stem uitbrengen voor de wedstrijd. Er waren 17 inzendingen en ook nog 2 werkstukken van kinderen.

Gezellige muziek, gebracht door een aantal amateurmusici, verhoogde de sfeer. Hannie Ek en Lut Tettero lieten zien hoe het beeldhouwen in steen in zijn werk gaat. Ook was er een kinderworkshop onder de inspirerende leiding van Elly Snoeren, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. De lunch werd verzorgd door Supermarkt C1000.

Om 3 uur 's middags werden de stemmen geteld van de wedstrijd: er waren ongeveer 90 formulieren ingeleverd. De prijsuitreiking om half vier door Ruud van Mourik, voorzitter van de sectie AK, bracht de volgende uitslag:
1e prijs - een levensmiddelenpakket: mevrouw Riek Kersbergen.
2e prijs - een Irischeque: de heer Maasland.
3e prijs - een Irischeque: de heer Joop Ek.
De winnaars kregen ook een bloemetje aangeboden door de CRP. Het levensmiddelenpakket werd beschikbaar gesteld door C1000. De 2 kinderen kregen een aanmoedigingsprijs.

Al met al kan teruggezien worden op een geslaagde dag met veel belangstelling, een goede sfeer en tevreden amateurkunstenaars

 
 
Foto's: Ruud van Mourik
 

ZATERDAG: KUNSTMARKT IN WINKELCENTRUM WESTPOLDER


Papendrecht, 20 mei 2009 - Zaterdag 23 mei as. is het zover: de sectie amateurkunst van de st. CRP presenteert de Kunstmarkt in Winkelcentrum Westpolder. De Kunstmarkt wordt om 10:00 uur geopend door Piet Kaptein, vice-voorzitter van de st. CRP, en duurt tot 16:00 uur.

De Kunstmarkt zal worden omlijst door live sfeermuziek. Ook worden er demonstraties gegeven en er komt een activiteit voor kinderen. De bedoeling is verder dat er een wedstrijd georganiseerd wordt waaraan iedereen deel kan nemen.
 

STICHTINGSBESTUUR BENOEMT NIEUWE SECTIEMEDEWERKERS


Papendrecht, 19 mei 2009 - Het bestuur van de stichting CRP heeft vanavond in zijn vergadering drie nieuwe medewerkers van secties benoemd. De sectie Letteren wordt uitgebreid met Wen en Cuna Rupert. Dit echtpaar heeft te kennen gegeven met enthousiasme aan de slag te willen gaan. Muzikant Nathan Hol (werkzaam bij de Marinierskapel) komt de gelederen versterken van de sectie Muziek.

Het bestuur verwelkomt de nieuwe medewerkers en wenst hen veel succes en plezier bij de werkzaamheden.
 

KUNSTUITLEEN INSPIREERT JEUGD


Papendrecht, 17 mei 2009 - Afgelopen vrijdagmiddag was het een spannende middag in de Regionale Kunstuitleen Papendrecht: het was tijd voor de prijsuitreiking in het kader van het "kunstmenu". Voor dit project bezochten leerlingen van groep 7 van elf Papendrechtse basisscholen de afgelopen maanden de Kunstuitleen.


Kunst
Wat is Kunst? Welke manieren zijn er om kunst te maken? Wat is de bedoeling van een Kunstuitleen? Aan de hand van een opdracht gingen de leerlingen onder begeleiding van de beheerder Jorgen M.Snoep aan de slag in de Kunstuitleen. Zo maakten ze op een spannende en speelse manier kennis met het brede aanbod van kunst en kunstwerken.


To Be
De leerlingen kregen informatie over diverse kunstdiciplines. Ze kozen in groepjes een kunstwerk uit en verdedigden hun keuze aan de medeleerlingen. Het kunstwerk dat het beste werd "verdedigd", mocht mee naar school. Onder leiding van een vakdocent van
Stichting To.Be. lieten de kinderen zich daarna door het zelf gekozen kunstwerk inspireren en maakten ze later zelf op school kunstwerken. De resultaten werden tentoongesteld in de Kunstuitleen. De beste ontwerpen werden per klas/groep "genomineerd" voor een kunstprijs.

De genomineerden kwamen samen met docenten en ouders voor de prijsuitreiking naar de Kunstuitleen. Drie kinderen wonnen elk een fraai Kunstboek van de kunstenaar Wouter Stips: Desiree van de Beatrixschool, Mirjam van de Constantijnschool en Loek van "de Wielen". De prijsuitreiking werd verricht door Kees Koene, Coordinator van de Stichting To.Be. uit Dordrecht, die in samenwerking met de Kunstuitleen deze Workshops aanbiedt op de basisscholen van Papendrecht. Alle aanwezige en genomineerde kinderen ontvingen ook nog een aanmoedigingspakketje.

Voor meer informatie over de Kunstuitleen, KLIK HIER.
 

PRIJSUITREIKING GEDICHTENWEDSTRIJD


Papendrecht, 13 mei 2009 - De prijzen voor de Gedichtenwedstrijd 2009 zijn vanavond uitgereikt in de Openbare Bibliotheek Papendrecht. De wedstrijd was georganiseerd door de sectie Letteren van de st. CRP.

Zoals gebruikelijk waren er twee categoriën inzenders: jongeren tot 19 jaar en volwassenen. Juryvoorzitter Piet Kaptein was lovend over het niveau van vele van de in totaal 28 inzendingen.
De winnaars zijn:


Jongeren tot 19 jaar
1. Hiltje Bosma uit Zwagerbosch
2. Koen Smit uit Alblasserdam
3. Lisa Geluk uit Hendrik-Ido-Ambacht


Volwassenen
1. Angela van der Sluis uit Utrecht
2. Bert van der Meiden uit Papendrecht
3. Ali Kwakernaat-Tammenga uit Papendrecht.


Voor meer foto's en het volledige juryrapport, KLIK HIER
 

VERVOLGBIJEENKOMST CULTUURNOTA


Papendrecht, 13 mei 2009 - Ongeveer 20 aanwezigen kregen gisteravond de gelegenheid zich uit te spreken over belang en wenselijkheid van een aantal culturele voorzieningen voor Papendrecht. Door middel van stemkastjes kon gestemd worden over zaken als de bibliotheek, een multifunctionele ruimte, een oefenruimte en nog veel meer.

Multifunctionele ruimte
De resultaten moeten nog verder worden uitgewerkt, maar sommige dingen werden snel duidelijk. De aanwezigen vonden podiumkunsten en amateurkunst het belangrijkst als het gaat om de verdeling van gemeentelijke gelden. Daarnaast was er een meerderheid die interesse had in een multifunctionele ruimte waar geoefend kan worden, maar waar ook exposities kunnen plaatsvinden.


Gemeenteraad
De uitkomsten van de bijeenkomst van gisteren en van andere peilingen vormen bouwstenen voor het schrijven van een cultuurnota. Deze moet aan het eind van dit jaar door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Voor meer informatie,
KLIK HIER
 

GESLAAGDE AMATEURAVOND


Papendrecht, 28 april 2009 - De sectie Amateurkunst van de st. CRP kijkt terug op een geslaagde amateuravond 2009. Ongeveer 35 belangstellenden woonden de avond bij. Kunstenares
Sylvia Roelfsema vertelde over haar werk en bekeek en beoordeelde door de amateurkunstenaars meegebracht werk (zie foto hiernaast).

Met z'n Allen
In zijn openingswoord sprak voorzitter Ruud van Mourik over een aantal activiteiten dat later dit jaar zal plaatsvinden. Zo zal zal er weer een ‘Met z’n Allen’ zijn, versie IX, waarvoor t.z.t. de uitnodigingen verstuurd worden.


Kunstmarkt
Op 23 mei organiseert de sectie AK een Kunstmarkt in WC Westpolder. Er komen kramen waar amateurkunstenaars hun werk tonen, er zal muziek zijn, er wordt iets voor de kinderen gedaan, verder komt er iets waar iedereen met eigen werk aan mee kan doen. In het Papendrechts Nieuwsblad van 13 mei zal hierover meer te vinden zijn.

Voor een uitgebreid verslag van de amateuravond,
KLIK HIER.
 

NIEUWE EXPOSITIE IN DE WAALBURCHT


Papendrecht, 26 april 2009 - Medewerkers van de Sectie Amateurkunst van de St. Culturele Raad Papendrecht hebben een nieuwe expositie ingericht in de De Waalburcht aan de Badhuisstraat.

De expositie is samengesteld uit werken van 3 amateurkunstenaars uit Papendrecht en omstreken. Anneke Elbers - Gerritse, Gonny de Jong en Aart Muilwijk tonen samen 34 schilderijen in verschillende technieken.

De expositie, op de 1e verdieping in het restaurant en in de gang naar het zorghotel, duurt tot eind juli 2009 en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van De Waalburcht.

 

MARGREET DOLMAN START PROCES CULTUURNOTA


Papendrecht, 17 april 2009 - Zo'n 50 belangstellenden waren gisteravond aanwezig in Theater De Willem, waar Margreet Dolman de aftrap deed voor het inspraakproces in de aanloop naar een Cultuurnota voor de gemeente Papendrecht.

Margreet interviewde wethouder Maria Zaal, die uiteenzette wat de bedoeling was. De gemeente wil een cultuurbeleid formuleren en vraagt daarvoor naar de mening van betrokken Papendrechters. Ambtenaar Dirk Docter en Culturele Adviesraadsvoorzitter Hans Hulswit zetten uiteen waar de keuzes die gemaakt  kunnen worden betrekking op hebben: aan welke voorzieningen voorzieningen bestaat behoefte, (hoe) moet de gemeente die faciliteren of subsidiëren.

Howel Margreet nu al een aantal reacties ontlokte aan de aanwezigen, zullen op een vervolgbijeenkomst de concrete vragen pas aan de orde komen. Al deze bijdragen zullen onderdeel vormen van het materiaal waarmee  ambtenaren de Cultuurnota zullen opstellen, waarover uiteindelijk door het college van B & W en de gemeenteraad wordt beslist. 

Voor meer foto's, KLIK HIER.
 

 

 

 

 

 

Foto's: Chris Wijmans
 

LEEN MEIJBORG OVERLEDEN


Papendrecht, 7 april 2009 - Vandaag bereikt ons het bericht dat onze medewerker Leen Meijberg op 2 april is overleden. Leen was al langere tijd ziek.

Leen Meijborg was actief als aquarellist en werd ruim een jaar geleden medewerker van de sectie Amateurkunst. Hij heeft zich in deze periode laten kennen als een bezield medewerker. Hij zal door velen gemist worden.
 

AVONDJE MET MARGREET DOLMAN: START PROCES CULTUURNOTA


Papendrecht, 1 april 2009 - Op donderdag 16 april organiseert de gemeente Papendrecht in Theater De Willem een ontmoeting met Margreet Dolman. De avond is bedoeld als introductie voor een discussie waaraan alle geïnteresseerden in cultuur in Papendrecht een bijdrage kunnen leveren. Het eindproduct wordt een Cultuurnota, waarin de gemeente Papendrecht het cultuurbeleid voor de lange termijn formuleert.

Huiswerk
Aan het eind van de avond krijgen de aanwezigen "huiswerk" mee: er wordt een aantal vragen voorgelegd over de hoeveelheid aandacht die voor verschillende cultuurvormen wenselijk is. Op 11 en 12 mei worden bijeenkomsten georganiseerd waar de vragen door de deelnemers beantwoord kunnen worden. Met deze inbreng gaan ambtenaren aan de slag om in samenwerking met de Culturele Adviesraad een Cultuurnota op te stellen. Uiteindelijk zal de nota door de Papendrechtse gemeenteraad worden vastgesteld.

De avond in Theater De Willem begint om 20.15 uur, maar vanaf 19.45 uur worden de deelnemers al ontvangen met koffie of thee. De toegang is gratis.
 

NIEUWE EXPOSITIE IN BIBLIOTHEEK


Papendrecht, 1 april 2009 - Medewerkers van de Sectie Amateurkunst van de St. Culturele Raad Papendrecht hebben een nieuwe expositie ingericht in de Openbare Bibliotheek aan de Markt. De expositie is samengesteld uit werken van 3 amateurkunstenaars uit Papendrecht en omstreken. Zij tonen samen 34 schilderijen en foto’s.

Rita Boer toont 12 schilderijen in acryl, Theo Braat 15 schilderijen in aquarel, pastel en olieverf en Jan van Heukelum 7 foto’s. De expositie duurt tot eind juni 2009 en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

 

ST. CRP ORGANISEERT ZESDE GEDICHTENWEDSTRIJD


Papendrecht, 29 maart 2009 - Voor de zesde keer organiseert de sectie Letteren van de Stichting Culturele Raad Papendrecht de gedichtenwedstrijd. Er zijn weer twee categorieën: jeugd tot en met 18 jaar en volwassenen. Het thema is dit keer ‘verandering’. In beide categorieën zijn drie prijzen te behalen. De gedichten dienen uiterlijk vrijdag 1 mei in het bezit te zijn van Frans Spaanstra.

Zoals gebruikelijk vindt de prijsuitreiking plaats in bibliotheek Papendrecht, op 13 mei a.s. Aanvang is 20.00 uur; vanaf 19.30 uur is de bibliotheek open. Kees Sparreboom, portretschilder/cartoonist en dichter, zal de avond op eigen wijze humoristisch invullen.

De sectie Letteren hoopt dat het enthousiasme voor de gedichtenwedstrijd weer net zo groot zal zijn als in de voorgaande jaren.

Voor meer informatie over de sectie Letteren en winnende gedichten uit vorige jaren, KLIK HIER.

 

FEESTELIJKE BIJEENKOMST MEDEWERKERS CRP


Papendrecht, 13 maart 2009 - Het Golden Tulip Hotel in Papendrecht was gisteren het decor voor een feestelijke bijeenkomst van medewerkers van de st. Culturele Raad Papendrecht. Er waren ongeveer 25 aanwezigen.

Lift
De aanleiding voor de bijeenkomst was tweeledig. Het bestuur van de stichting is onlangs uitgebreid met zes nieuwe leden en zij hadden de gelegenheid kennis te maken met sectiemedewerkers. Bovendien werd op deze middag stilgestaan bij het feit dat de CRP, na een moeilijke periode, weer in de lift zit en bruist van (nieuwe) activiteiten.


Waardering
Burgemeester C. de Bruin sprak de aanwezigen toe en gaf blijk van zijn grote waardering voor het werk en de betrokkenheid van de medewerkers van de stichting. Hij sprak de hoop uit dat Papendrecht hiervan nog lang mag profiteren.
 

 

 

 

Foto's: Chris Wijmans  
 
ED DEKKER KLEIJN OVERLEDEN

Papendrecht, 2 maart 2009 - Zojuist bereikt ons het bericht dat o
p donderdag 26 februari onze voormalige medewerker Ed Dekker Kleijn na een ziekbed is overleden. Ed was in het verleden lid van de sectie Publiciteit en de sectie Letteren.

Daarnaast was Ed onder andere sinds 2004 actief als correspondent voor Papendrecht.net en heeft hij vooral vele raads- en commissievergaderingen verslagen van de gemeente Papendrecht. Ed is als correspondent ook enige jaren werkzaaam geweest voor Weekblad De Klaroen.

 

Ed zette zich de afgelopen jaren ook in voor de "minder bedeelden" in de Papendrechtse samenleving. Zo had hij een bijzonder warm hart voor de asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC), dat van 2002 tot 2006 in Papendrecht was gevestigd. Toen na de sluiting van het AZC dreigde een aantal asielzoekers op straat te komen staan, heeft Ed mede aan de wieg gestaan van de Stichting Noodopvang Papendrecht (SNP), dat asielzoekers een tijdelijke opvang bood.

Ed was ook actief in het Overleg Kerken Papendrecht (OKP), waarvan de laatste 2 jaar als secretaris. Tenslotte was hij jarenlang secretaris van de Nederlandse Hartstichting afd. Drechtsteden.

 

CRP ORGANISEERT KUNSTMARKT


Papendrecht, 26 februari 2009 - De Sectie Amateurkunst van de Stichting Culturele Raad Papendrecht organiseert weer een kunstmarkt . Deze zal plaatsvinden op zaterdag 23 mei 2009 op het binnenplein van Winkelcentrum Westpolder te Papendrecht van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Live muziek
De kunstmarkt zal worden omlijst door live sfeermuziek. Ook worden er demonstraties gegeven en er komt een activiteit voor kinderen. De bedoeling is verder dat er een wedstrijd georganiseerd wordt waaraan iedereen deel kan nemen. Hierover volgt eind april bericht.

Lunch
Amateurkunstenaars kunnen zich opgeven voor het huren van een kraam van 2 meter breed om hun werk te presenteren en eventueel te verkopen. De kosten hiervoor bedragen € 20,00. Voorwaarde is wel dat de kunstenaar zelf de kraam inricht en zelf het risico van beschadiging of verlies draagt. De lunch wordt verzorgd door Supermarkt C1000.

Aanmelden
Aangezien er een beperkt aantal kramen is, zal bij overboeking geloot worden. Om in aanmerking te kunnen komen voor een kraam dienen belangstellende amateurkunstenaars zich vóór 1 april 2009 op te geven.

 

ST. CRP TRAPT AF IN WAALBURCHT


Papendrecht, 8 februari 2009 - De stichting Culturele Raad Papendrecht heeft een overeenkomst gesloten met Zorgcentrum De Waalburcht aan de Badhuisstraat over het tentoonstellen van amateurkunst. Na een lange afwezigheid door de verbouwing van de voormalige Kleine Waal is de CRP weer duidelijk aanwezig.

Medewerkers van de Sectie Amateurkunst hebben recent een eerste expositie ingericht. Arie van Werd, Carel van den Anker (zie voor werk van beiden hieronder), Gert Klaassen, Jos van der Linden en Ruud van Mourik tonen een aantal van hun werken. U kunt deze werken bekijken in het restaurant op de 1e verdieping.

De expositie duurt tot eind april 2009 en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van De Waalburcht. Bij de receptie wijst men u graag de weg.

 

Foto's: Ruud van Mourik
 
DORDRECHTS MUSEUM DE STRAAT OP

Papendrecht, 2 februari 2009 - Het Dordrechts Museum gaat met een klein deel van zijn collectie de straat op. Het zijn weliswaar niet de originele werken, maar de kopieën moeten de aandacht blijven vestigen op het museum, dat tijdelijk is gesloten voor een ingrijpende verbouwing.

Mignon
Twaalf kunstwerken zijn in groot formaat op verschillende plekken te zien in de Dordtse binnenstad. Het schilderij "Mignon" van Ary Scheffer is er één van.
Lees meer in
AD/De Dordtenaar.
 

STICHTINGSBESTUUR BENOEMT NIEUWE LEDEN SECTIE MUZIEK


Papendrecht, 20 januari 2009 - Het bestuur van de stichting CRP heeft vanavond tijdens zijn vergadering drie nieuwe leden benoemd in de sectie Muziek.

Database
Collin Bessels, Wijnand Buursema en Ad Kooistra komen de gelederen van deze sectie versterken. De sectie Muziek telt nu zes leden. Men is druk bezig met het samenstellen van een database van de Papendrechtse muziekwereld.

 
NIEUWE EXPOSITIE IN BIBLIOTHEEK

Papendrecht, 18 januari 2009 - Medewerkers van de Sectie Amateurkunst van de St. Culturele Raad Papendrecht hebben een nieuwe expositie ingericht in de Openbare Bibliotheek aan de Markt. De expositie is samengesteld uit werken van vijf amateurkunstenaars uit Papendrecht en omstreken.

Krijn Buizer, Gerry van der Graaf, Paul Melman en Henk Oechies tonen samen 32 schilderijen en tekeningen in verschillende technieken. Adriana Buis toont een aantal van haar creaties in de vitrine.

De expositie duurt tot eind maart 2009 en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

 

Terug

 

Postadres

Postbus 1112
3350 CC Papendrecht
078-7706308 (di en do)
Bezoekadres

Gemeente Papendrecht
Markt 22
3351 PB Papendrecht