Organisatie

 

VERGADERINGEN
-De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. De volgende bestuursvergadering vindt plaats op maandag 5 november 2018, om 19.30 uur. Deze vergadering is besloten, maar kan door sectiemedewerkers worden bijgewoond. Deze vergadering wordt voorafgegaan door een vergadering van de Culturele Adviesraad.


De Stichting Culturele Raad Papendrecht is opgericht in Papendrecht op 15 augustus 2005. Zij is de opvolger van de Culturele Raad Papendrecht, die bestond als functionele raad van de gemeente van 1975 tot 2005.

De stichting zetelt in Papendrecht en heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit zes leden.
 
Doel en taakomschrijving
De Stichting Culturele Raad Papendrecht heeft tot doel het bevorderen en tot verdere ontplooiing brengen van het culturele leven in de gemeente Papendrecht.
Dit gebeurt door op cultureel terrein de volgende taken uit te voeren:
- het bestuderen van vraagstukken;
- het bevorderen en onderhouden van overleg en samenwerking tussen organisaties, instellingen en personen;
- het uitvoeren of medewerking geven aan uitvoering van gemeentelijke regelingen;
- uitoefenen van bepaalde bevoegdheden;
- het verrichten van werkzaamheden op organisatorisch gebied;
- het verstrekken van voorlichting en het verlenen van bemiddeling.


 
Samenstelling van het stichtingsbestuur:

Mw. J. (Joke) Boer

voorzitter Alg. Stichtingsbestuur

Mw C. (Cuna) Rupert-van Kervel

secretaris, vicevoorzitter Alg. Stichtingsbestuur

Drs. P. (Piet) Kaptein

penningmeester Alg. Stichtingsbestuur

Mw. M. (Margriet) Lanser - van de Velde

lid Alg. Stichtingsbestuur

Drs. C.F. (Frans) Spaanstra

lid Alg. Stichtingsbestuur, voorzitter sectie Letteren

R.W. (Ruud) van Mourik

lid Alg. Stichtingsbestuur, voorzitter sectie Amateurkunst

B.G. (Bas) den Hartog

lid Alg. Stichtingsbestuur, voorzitter sectie Beeldende Kunst

W.J.M. (Wens) Rupert

lid Alg. StichtingsbestuurVergaderingen Algemeen Stichtingsbestuur
De leden van het Algemeen Stichtingsbestuur komen in besloten vergadering bijeen. Deze vergaderingen zijn wel toegankelijk voor alle sectiemedewerkers van de Stichting Culturele Raad Papendrecht.
De vergaderingen vinden om de twee maanden plaats op maandagavonden. Zij worden o.a. aangekondigd op deze site. Sectiemedewerkers die dit vooraf melden aan de voorzitter, kunnen inspreken in de vergadering.


 

Vergaderschema 2017-2018 (onder voorbehoud)
maandag 3 september 2018
maandag 5 november 2018
maandag 17 december 2018
maandag 18 februari 2019
maandag 15 april 2019
maandag 1 juli 2019

 

 
Het bestuur kan besluiten tot wijzigingen in dit schema.

Huishoudelijk Reglement
Het Algemeen Stichtingsbestuur heeft in de vergadering van 15 november 2005 een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Indien nodig  wordt dit reglement gewijzigd of aangevuld. Door de link hieronder aan te klikken kan het Huishoudelijk Reglement worden geraadpleegd.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 
Website - Disclaimer
-De website www.cultureleraadpapendrecht.nl is eigendom van de Stichting Culturele Raad Papendrecht. De inhoud van deze site wordt onder verantwoordelijkheid van voornoemde stichting samengesteld. Hierbij wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen; het kan echter voorkomen dat de informatie niet langer actueel is.
-Aan de inhoud van deze website kunnen door derden geen rechten worden ontleend.
-De stichting heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op deze site via zgn. hyperlinks wordt verwezen.
 
Secties
Onder het overkoepelende stichtingsbestuur functioneren diverse secties (bestaande uit een aantal vrijwilligers, van wie de voorzitter in principe zitting heeft in het Algemeen Stichtingsbestuur) zoals:
- Amateurkunst
- Beeldende Kunst
- Letteren
- Muziek

De secties vergaderen regelmatig en organiseren activiteiten. Hun verslagen worden besproken in het Algemeen Stichtingsbestuur, dat ook de besluiten neemt over bijvoorbeeld de benoemingen van sectieleden en de budgetten van activiteiten.
 
Secretariaat
Secretaris van de Stichting Culturele Raad Papendrecht is mevr. W.M.E. (Wendy) van der Hoeven. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. (zie ook hieronder).

 
Samenstelling secties:
 
Sectie Amateurkunst Sectie Beeldende Kunst
R.W. van Mourik (voorzitter) B. den Hartog (voorzitter)
G. Klaassen Mevrouw  M. Lanser - van de Velde
Drs. L.A. van der Made  
Mw. E. Snoeren  
   
Sectie Letteren Sectie Muziek
Drs. C.F. Spaanstra (voorzitter) vacature
J.C. Verzijl  
Mw. J. Boer  
Mw. C. Rupert  
W. Rupert  
   
   
 
 
Contact
Bezoekadres:
Gemeentehuis Papendrecht
Markt 22 in Papendrecht
 
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tot 15.00 uur.
   
 
   
Postadres:
Postbus 1112
 
3350 CC Papendrecht
Telefoon:
078-7706308
E-mail:

 

KLIK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE CULTURELE RAAD PAPENDRECHT !

 

 

Postadres

Postbus 1112
3350 CC Papendrecht
078-7706308 (di en do)
Bezoekadres

Gemeente Papendrecht
Markt 22
3351 PB Papendrecht