Lopende amateur exposities

VOOR HET LAATST AANGEPAST OP:  9 april 2020


De sectie Amateurkunst van de Stichting Culturele Raad Papendrecht organiseert tentoonstellingen van amateurkunstenaars uit Papendrecht en omgeving. Op verschillende manieren wordt de gelegenheid geboden werk gedurende enkele maanden te exposeren. Dit kon in de Papendrechtse bibliotheek en vanaf begin 2009 is er ook in zorgcentrum De Waalburcht ruime gelegenheid tot exposeren.
 
Bibliotheek

In de Bibliotheek aan de Veerweg 135 in Papendrecht hebben medewerkers van de sectie Amateurkunst van de St. Culturele Raad Papendrecht een nieuwe expositie ingericht.

De expositie is samengesteld uit werken van 3 amateurkunstenaars uit Papendrecht.
Dik Alderliesten toont 10 werken in aquarel, Thea Bouwman 10 iconen in tempera op hout en Cobi de Boon 8 werken in acryl.

De expositie duurt tot 8 juli 2020 en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Omdat het computerdeel waar de iconen hangen is afgesloten voor het publiek, zijn de iconen nu weer terug naar 'huis' gegaan.

 

De Waalburcht

Medewerkers van de Sectie Amateurkunst van de St. Culturele Raad Papendrecht hebben een nieuwe expositie ingericht in De Waalburcht aan de Badhuisstraat.

De expositie is samengesteld uit werken van 3 amateurkunstenaars uit Papendrecht.
Cor de Bruijn toont 15 foto’s, Klaudia Ros toont een drieluik en 2 werken in acryl en Piet de Winter 8 werken in acryl.

De expositie, op de 1e verdieping in het restaurant en in de gang naar het zorghotel, duurt tot 27 juli 2020 en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van De Waalburcht.

 

Mocht u belangstelling hebben in de mogelijkheid te exposeren en nog niet in ons adressenbestand zijn opgenomen, KLIK HIER. Vermeld duidelijk dat u amateurkunstenaar bent en dat u zou willen exposeren.