Gedichtenwedstrijd 2004

GEDICHTENWEDSTRIJD “HELDEN”
 

Tijdens de Dichtersmiddag in Theater De Willem op zondag 25 januari 2004 zijn de prijzen uitgereikt voor de winnende gedichten in de wedstrijd die door de sectie Letteren van de Culturele Raad was georganiseerd.

 

Uitslag
De winnende inzendingen zijn:

1) Het gedicht "Ode", over het harde leven van griendwerkers van J.H. Tjaberings, een 73-jarige Dordtenaar;
2) Het gedicht "Moed(e)loos?" van Hans Verzijl, een Papendrechter van 60 jaar;
3) Het gedicht "Straks in mei 2005" van Bep Grootendorst, een 76-jarige uit Oostkapelle in Zeeland.
 

1e PRIJS
 

J.H. Tjaberings
Ode

 

Zij spoeden zich voor dag en dauw
-nog licht de schemer niet-
door de vrieze ochtendkou
naar hun boten in het riet.

Met aardappelnet en dikke spek
En knapperig vers gebakken brood
De monden met verbeten trek
Voorwaarts in de kleine boot.

Trekken aan de lange riemen
Tegen het wassende getij
Regendruppels, die gezichten striemen,
Wat begint, is niet voorbij.

Met takken van wat bomen
En halmen van het hoge riet
Maken zij hun onderkomen,
Tijdelijk, meer is het niet.

Weer en wind trotseren,
Greppelen, wilgenkorten tot de stoof,
Natte koude, slaap ontberen,
’t water, soms tot liezen hoog.

Kapotte handen, omwond’ met teren banden,
Rijshout wordt per bos betaald
Voor zinkstukken en wat tenen manden,
Van vroeg tot laat wordt doorgehaald.

Met deze stoere Uilen,
Noeste Helden van de Griend,
Had ik niet willen ruilen,
’t lijf was spoedig uitgediend.

 

2E PRIJS

 

Hans Verzijl
Moed(e)loos?

 

Ik heb gejaagd op hersenschimmen,
Bevuilde nooit m’n broek van angst.
Ik mocht ook stoer een alp beklimmen,
Een tijger was m’n grootste vangst.

Ik sloeg nadrukkelijk op m’n borst,
Zette voet op beide polen.
Ik verloor een teen door strenge vorst,
Plaagde beren in hun holen.

Ik zwom naast haaien; dreef op wolken,
Niets bracht mij toen nog van m’n stuk.
Ik reisde vaak naar vreemde volken,
Met louter moed en veel geluk.

Ik streed met verve tegen kwalen En dook in alles wat ik zag.
Ik had de moed om te verdwalen,
In jungles en in zelfbeklag.

Ik joeg op status; stiet op mijnen 
En vocht met menig inboorling.
Ik zag de ozonlaag verdwijnen,
Maar niets gaf mij die huivering.
Toen kwam ik plots, om mijnentwege,
Tot inzicht over goed en geld
En dat stoutmoedigheid slechts telt,
Als de zelfzucht is ontstegen.
Dus daarom valt het bitter tegen:
Zo’n zoektocht, naar een èchte held!

 

3E PRIJS

 

Bep Grootendorst
Straks in mei 2005

 

Nog één maal zullen ze er bij zijn
Bill met zijn borst vol eremetaal
Dave eveneens maar in zijn wagentje
Valt dat niet op tussen de lange rijen
Mensen en nog langere rijen kruizen
Temidden van een zee van bloemen

Hun vochtige ogen verraden emoties
Kleuren vervloeien met geuren en namen
Waar denken ze aan bij het stilstaan
Bij makkers waarmee ze ooit saam in
Het gelid stonden maar die hier zoals het
Soldaten betaamt in het gelid liggen?

Nog éénmaal brengen stokoude stramme
Oudstrijders een eresaluut aan hun
Die naast kansen op heldendom
Állen wat leven in vrede biedt misten
Gedoemd op hun plaats in de rij
Voor eeuwig soldaat te blijven.

 

Tekst van het juryrapport van de gedichtenwedstrijd van de Culturele Raad Papendrecht met het (landelijke) thema: Helden.
Uitgesproken door Margré van Wijngaarden ter gelegenheid van de prijsuitreiking in Theater De Willem op zondag 25 januari 2004.
 

Geachte aanwezigen,
Namens de jury, bestaande uit de heren Ed Dekker Kleijn, Piet Kaptein, Jan Sluijters en mijzelf, Margré van Wijngaarden, mag ik U wat vertellen over de inzendingen voor deze wedstrijd en de drie gedichten, die wij uiteindelijk hebben genomineerd.
 

Er zijn in totaal 44 gedichten en 1 stukje proza ingeleverd, door 32 deelnemers, vanuit het hele land. Het proza, zoals de inzender ook zelf aangaf, viel buiten onze beoordeling, omdat het een gedichtenwedstrijd was.
 

Een aantal dichters had meerdere gedichten geschreven.
Helaas voldeden sommige gedichten niet aan het thema: “Helden”, waardoor ze door ons niet konden worden genomineerd.
Jammer, want er waren bij de categorie “afvallers” hele mooie gedichten:
Ontroerende beschrijvingen van persoonlijke ervaringen en ziekte van familieleden maar ook lofzangen op mensen, die eigenlijk meer een idool dan een held bleken te zijn.
Een aparte vermelding verdienen de gedichten van Bert van der Meiden, die zelf ook maar vast een juryrapport in dichtvorm had gemaakt. Inderdaad, niet in de prijzen, maar wel goed voor een glimlach door het “Toon Hermans” karakter.
 

Bij de gedichten, die wel duidelijk het thema “Held” hadden, was de variatie ook heel groot. 
Een beschrijving van een historische gebeurtenis van eeuwen geleden, een ode aan zeeheld Piet Hein, oorlogen, kortom te veel om op te noemen.
 

Het was heel lastig om een keuze te maken uit de gedichten, die zo uiteenlopend van stijl en onderwerp waren. Ook hier een paar opvallende inzendingen, zowel qua stijl als qua manier van benaderen van het thema, zoals “Heldendom” van Gert Toirkens, maar uiteindelijk hebben wij, na uitvoerig overleg, 3 gedichten genomineerd, die ik U op volgorde van plaatsnaam noem, maar voordat ik dat doe nog een goede raad aan alle dichters en dichteressen, die niet genomineerd werden: 
Bewaar Uw gedichten, want bij een wedstrijd, die niet zo’n vast omlijnd thema heeft als deze, maakt U zeker kans op een nominatie.
 

En dan nu de genomineerde gedichten:
- Ode (van de 73-jarige J.H. Tjaberings uit Dordrecht):
Een zeer beeldende beschrijving van een beroep, dat in onze streek heel bekend was in een overzichtelijke gelijkmatige dichtvorm;
- Straks in mei 2005 (van de 76-jarige mevrouw Bep Grootendorst uit Oostkapelle):
Een beschouwing van een jaarlijks terugkerende gebeurtenis met een beetje weemoedige conclusie; 
- Moed(e)loos (van de 60-jarige meneer Hans Verzijl uit Papendrecht):
Het thema “Held” op een bijna letterlijke manier verwerkt, met een verrassend en eigenlijk tegengesteld einde.
 

Tot slot: Het was voor de jury een genoegen, al deze verschillende gedichten te lezen en te beoordelen. Namens mijn medejuryleden: Dank voor het leesplezier, dat ons is gegeven bij het beoordelen van de pennenvruchten van de deelnemers.

 

 

Postadres

Postbus 1112
3350 CC Papendrecht
078-7706308 (di en do)
Bezoekadres

Gemeente Papendrecht
Markt 22
3351 PB Papendrecht