Adviezen Culturele Adviesraad

ADVIES COLLECTIE LUIGIES

In zijn vergadering van 19 januari 2010 heeft de Adviesraad positief geadviseerd over een collegevoorstel met betrekking tot de toekomst van de collectie Luigies.
Het collegevoorstel omvat de volgende punten:
 

1.  het beheer van de collectie blijft in handen van de gemeente Papendrecht;
2.  de collectie wordt ondergebracht in het Stadsdepot Dordrecht om een optimale conservering te garanderen;
3.  de collectie wordt toegankelijker gemaakt door jaarlijkse exposities en via digitalisering en een website;
4.  de verzameling kunstboeken van de collectie wordt aan de Papendrechtse bibliotheek beschikbaar gesteld.
 

Het betreffende voorstel is zowel in de commissie- als in gemeenteraadsvergadering van februari aan de orde geweest en met algemene stemmen aanvaard

 
TRAJECT CULTUURNOTA
De Culturele Adviesraad is nauw betrokken geweest bij het plannen van een traject om te komen tot een Cultuurnota, waarin een meerjarig cultuurbeleid voor de gemeente Papendrecht vorm moet krijgen. Drie leden van de CAR nemen deel in een ambtelijke werkgroep waardoor de totstandkoming van de nota geleid wordt. Nu de nota van uitgangspunten in december 2009 door de gemeenteraad is goedgekeurd, zal de CAR ook zijn medewerking verlenen aan het opstellen van de definitieve tekst.
Het wachten is inmiddels op een initiatief vanuit het college van b&w om de procedure weer op gang te brengen.

Postadres

Postbus 1112
3350 CC Papendrecht
078-7706308 (di en do)
Bezoekadres

Gemeente Papendrecht
Markt 22
3351 PB Papendrecht